Arr.

Flight No.

Origin

Status

11:15

ایران ایرIRA3318

تهران

طبق برنامه

11:45

کیشKIS7189

مشهد

طبق برنامه

15:00

آتاTBZ5637

مشهد

طبق برنامه

17:10

آسمانIRC3974

اهواز

طبق برنامه

18:15

کاسپینCPN6922

مشهد

طبق برنامه

میز خدمت میز خدمت

ویژه حج97 ویژه حج97

ویژه نوروز ویژه نوروز

                                

برنامه اطلاعات پروازی برنامه اطلاعات پروازی

حمایت از کالای ایرانی حمایت از کالای ایرانی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

پیام رسان فرودگاه ساری پیام رسان فرودگاه ساری

Polls Display Polls Display

میزان رضایت شما از امکانات رفاهی ترمینال مسافری مانند سالنهای ترمینال،صندلیها،سرویس های بهداشتی،آبخوری،اتاق سیگار،جانمایی رستوران و کافی شاپ چقدر است؟
News
2018-09-08

معارفه فرمانده حفاظت هواپيمايي فرودگاههاي مازندران

فرمانده جديد حفاظت هواپيمايي فرودگاههاي مازندران معرفي شد .
2018-09-08

بازگشت اولين گروه از حجاج مازندراني

اولين گروه از حجاج مازندراني 17 شهريور وارد فرودگاه بين المللي ساري شدند .
2018-09-01

عمليات پروازي بازگشت حجاج ماندراني از هفدهم شهريور

بازگشت حجاج مازندراني از هفدهم شهريور ماه آغاز مي شود .
2018-08-18

مديرکل فرودگاههاي مازندران خبر داد :

افزايش پروازها از فرودگاه نوشهر